facebookPixel Strengere Regels Voor Rijscholen | Rijschool Hero

Strengere regels voor rijscholen

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil in de toekomst veranderingen zien in de regels voor rijscholen. Dit gaat vooral over het autorijbewijs. Zo wordt het volgen van autorijlessen verplicht. Ook rijinstructeurs moeten zich gaan houden aan strengere regels. Maar welke regels zijn dit?

Waarom strengere regels voor rijscholen?

Een van de redenen waarom het ministerie strengere regels gaat maken is omdat ze het slagingspercentage te laag vinden. Gemiddeld ligt het slagingspercentage van het praktijkexamen op dit moment op 52%. Het slagingspercentage van het theorie-examen is op dit moment 39%. Daarnaast verwacht het ministerie minder verkeersongevallen met jonge bestuurders door strengere regels. Ze noemen dit dan ook ‘’van rijles naar rijonderwijs’’.

Hoe worden betere rijlessen gerealiseerd?

Zoals aangegeven wil het ministerie rijlessen verplichten. Op dit moment kan je namelijk deelnemen aan een rijexamen zonder lessen gevolgd te hebben. Daarnaast worden er nieuwe regels voor de rijlessen opgesteld. Zo moet de leerling een keer in het donker gereden hebben. Ook moet de leerling een keer 130 gereden hebben op de snelweg. Daarbij moet de rijinstructeur met de leerling bespreken wat sociaal rijgedrag is.

Daarnaast zal het rijbewijs worden opgedeeld in 4 fasen. In iedere fase worden steeds moeilijkere verkeerssituaties geoefend. Op deze manier is de leerling beter voorbereid op dit soort situaties wanneer ze zelfstandig moeten kunnen rijden. Deze aspecten zullen in de toekomst worden toegepast op het behalen van het autorijbewijs. Rijinstructeurs kunnen wel op hun eigen manier lesgeven.

Betere opleiding voor rijinstructeurs

Op dit moment kan je rijinstructeur worden door een examen te halen. In de toekomst wil het ministerie dat hier een speciale opleiding voor komt. De opleiding tot rijinstructeur zal te volgen zijn bij een IBKI erkende opleider. Daarnaast zal een rijinstructeur om de 5 jaar een theorie- en praktijkexamen moeten afleggen om hun bevoegdheid te behouden. Wanneer een rijinstructeur 3 keer zakt wordt de bevoegdheid ingetrokken.

Rijbewijs wordt duurder

De aanpassingen voor het behalen van het autorijbewijs betekent dat het voor consumenten en rijscholen duurder wordt. Uiteindelijk betaalt de consument deze hogere kosten. Ze zijn nog aan het onderzoeken hoe de prijzen laag gehouden kunnen worden voor de consument. Het ministerie zegt echter dat de consument geld bespaart op deze manier doordat het slagingspercentage hoger wordt.

Nieuwe regels en gevolgen samengevat

  • Hoger slagingspercentage door nieuwe regels
  • Minder verkeersongevallen
  • Verplicht rijlessen
  • Minimaal 1 keer 130 rijden op snelweg tijdens rijles
  • Minimaal 1 keer in het donker rijden tijdens rijles
  • Bespreken wat sociaal rijgedrag is
  • Rijbewijs halen wordt opgedeeld in 4 fasen (verschillende verkeerssituaties)
  • Rijinstructeurs moeten speciale opleiding volgen
  • Elke 5 jaar theorie- en praktijkexamen.
Inhoudsopgave
Gratis proefles